11 Adım Duası :

11-adim-duasiÖncelikle Şunu söylemeliyim ki Bütün Dualar Sadece ve Sadece Alemlerin Rabbi Olan Allah-ü Teala Celle Celalühü’dir. O Ne İyi Vekildir.

11 Adım Duası pek çok kaynakta farklı verilmektedir,buraya hepsini birden alıyorum,hepsini doğru kabul ediyoruz ve en doğrusunu Allah bilir diyoruz………. Hangisi kalbinize doğru geliyorsa onu uygulayın….

Birinci şekli (Lahutiyemden)

Çok tesirli dua 11 adim duasi

Bu dua 2 rekat Allah rizasi icin namaz kilinir.

 • 1 rekatte 1 Fatiha 11 İhlas okunur..
 • 2 rekatte 1 Fatiha 11 İhlas okunur..

Oturulup ettehiyatu allahumme salli,barik ve rabbena okunduktansa selam verilir..

 • Fatiha 
 • İnşirah 
 • Ayetel kürsi okunur

Bu namazin sevabini önce Hz. Peygamber Efendimizin ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) ruhuna ashablarının yani ölenlerin ruhuna ve Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ruhuna bağışlanıp Ayağa kalkılır namaza baslar gibi eller bağlanır .

ve doğuya dogru 11 adim atilir ve 7 defa ya seyyidi abdul kadir deyip bulundugunuz yere oturulup “ya seyyidi abdulkadir seni vesile ederekrabbimden su dilegimi kabul istiyorum” der hacet söylenir ve namaz sonlanir..

 

11 Adım duası 2. Uygulama sekli :

Ya yatsı namazından sonra ya da seher vaktinde iki rek’at namaz kıl; bu namazın her rek’atinde

1 Fâtihâ’dan sonra 11 defa İHLÂS sûresini oku.

Sonra da selâm verdikten sonra Allah’a (CC) secde götür de arzu ve ihtiyacını iste!

Başını kaldırınca Peygamber (SAV) Efendimize 11 kere salâvat-ı şerife getir.

Sonra da kalkıp IRAK cihetine KIBLE’ nin sağ tarafına yönelerek 11 adım atıp yürü.

 1. Birinci adımda: Ya Şeyh Muhyiddîn! Söyle. 
 2. İkinci adımda: Ey Efendimiz Muhyiddîn! 
 3. Üçüncü adımda: Ya Mevlânâ Muhyiddîn! 
 4. Dördüncü adımda: Ey hizmete lâyık Muhyiddin! : 
 5. Beşinci adımda: Ey Derviş Muhyiddîn! 
 6. Altıncı adımda: Ey **** Muhyiddîn! 
 7. Yedinci adımda: Ey Sultan Muhyiddîn! 
 8. Sekizinci adımda: Ey Şah Muhyiddîn! 
 9. Dokuzuncu adımda: Ey Gavs Muhyiddîn! 
 10. Onuncu adımda: Ey Kutub Muhyiddîn! 
 11. On birinci adımda: Ey Efendiler Efendisi (Seyyidler seyyidi) Abdülkadir Muhyiddîn! 

Diye çağır. Sonra şöyle söyle:

Ey Allah’ın (CC) kulcuğu, benim imdadıma yetiş, Allah’ın (CC) izniyle bana yardımcı ol! Ey insanlar ve cinlerin Şeyhi! Bana imdad eyle, ihtiyacımın yerine gelmesinde bana yardım elini uzat!

Bunları söyledikten sonra şu duayı 3 defa okursun:

“Allahım (CC)! Bütün eşya Senindir ve bütün eşya Seninle vardır; yine bütün eşya Senden gelmedir ve bütün eşya Sana yönelip gelecektir. Sen bütün eşyaya hâkimsin, hepsi de Senin yüksek kudretin altında bulunuyor; Sen küllün küllüsün! Ey merhamet edenlerin en çok merhamet edeni, Senin rahmetine bağlanıp dayanıyoruz! Geniş rahmetin Efendimiz Muhammed’e (SAV) ve O’nun hanedan ve arkadaşlarına (RA) olsun! Onları hem dünyada, hem âhirette esenliğe kavuştur!”

3.Uygulama Şekli

Abdest alıyorsunuz 2 rekat allah rızası için namaz kılıyosunuz kıldıktan sonra oturduğunuz yerde ;

1 defa Fatiha suresi, 1 defa İnşirah suresi ve 1 defada Ayetel kürsi

okuyosunuz ve bunu sevabını öncelikle peygamber efendimiz ve ashablarının ruhlarına daha sonra abdulkadir geylanı hz ruhuna bagışlıyosunuz sonra oturdugunuz yerden kalkıyorsunuzdoğuya 11 adım yürüyorsunuz 11 adımın sonundada 11 kere ya seyyidi abdul kadir diyip seni vesile ederek rabbimden şu duamı dilegimi kabul etmesini istiyorum diyorsunuz.

4.Uygulama Şekli

Bir kimsenin dergah-ı Hakdan bir muradı olsa Ben Hazreti Hakkı düşümde gördüm Yedi kere dedim ki: Ya Rab! Her kim beni çağırsa mahrum kalmaya! deyu tezarru ettim Duamı Hazreti Hak kabul eyledi

İmdi bir kimse benim ruhum için :

 • 2 rekat namaz kıla, amma temcidde kıla !
 • Evvel rekatta 1 Fatiha 11 İhlas okuya;
 • İkinci rekatta, 1 Fatiha 11 İhlas okuya ;
 • Selamdan sonra 10 kere Salavat vere ve 1 Tebbet okuya !
 • Ayağ üzere kalkıp el bağlaya, onbir adım gündoğdu yere (Doğu’ya) karşı yürüye ve sağ elin uzada ve 7 kere: “Ya Abdülkadir Geylani emdidni li kaza-i haceti (hacetimin yerine gelmesi için bana imdad eyle!) diye çağıra !

Her ne niyete kim çağıra, kabul ola !

Niyetimi hasıl kılıver diye, kendi neye kadir ise nezr eyleye Cümle maksudu hasıl olur inşaallahuteala

5.Uygulama Şekli

2 rekat Allah ( CC) rızası için namaz kılıyosun sonra oturdugun yerde kalkmadan:

Fatiha İnşirah Ayetel kürsi okuyosun ve :

Yarabbim okumuş oldugum sürelerin sevabını öncelikle peygamberimize ve ashablarına ve abdul kadir geylani hz ruhuna bagışladım sen kabul et diyosun

sonra oturdugun yerden doğuya dogru 11 adım atıyosun 11 adımın sonundada

11 kere ya seyyidi abdulkadir diyosun seni vesile ederek rabbime yalvarıyorum senin rızan için duamı kabul etmesini istiyorum diyosun ve duanı ediyosun

Gece yapacaksınız kimsenin olmadıgı bir odada yani kendini duaya kaptırıcaksın