Ayetel Kürsi Fazileti :

NAMAZDAN EVVEL AYETE’L KÜRSİ

Ayete’l Kürsi namazdan evvel okunursa, huzurla kılınır. Şeytan vesvese veremez ve yaklaşamaz. Ayete’l Kürsi’yi okuyanı, Allah (CC) cümle kaza ve belalardan, tehlikelerden, şeytanın şerrinden muhafaza eder. Şeytanın yetmiş türlü tuzağı vardır. Eğer bunlardan Allah (CC)’a sığınıp Resulullah (SAV) Efendimiz Hazretlerinin öğrettiği dualar okunmazsa insanın imanını alırlar.

FARZ NAMAZDAN SONRA AYETE’L KÜRSİ

v Her kim farz namazdan sonra Ayete’l Kürsi’yi okursa, diğer namaza kadar Cenab-ı Ecelli Ala’nın taht-ı himayesindedir.

v Diğer bir hadis-i şerifte: “Her kim farz namazlarından sonra Ayete’l Kürsi’yi okursa, ölüm olmasaydı, doğrudan doğruya cennete giderdi.” Buyurmuşlardır.

v Ebu Ümame (RA)’den rivayet edildiğine göre Resulullah (SAV) Efendimiz buyurdular ki: “Bir mü’min beş vakit namazın arkasından Ayete’l Kürsi’yi okursa, Cenab-ı Hak harp meydanında şehit olan nebilerinin canını aldığı gibi, bu mü’minin canını da kendi yed-i kudretiyle alacaktır.”

v Eğer bir kimse, Ayete’l Kürsi’yi sabah ve akşam okumaya devam ederse kıyamet günü melaikeler: “Ya Rabbi, bu kulun ölmedi, biz bunu dünyada görmedik” diyeceklerdir.

v Hz. Ali (RA)’den rivayet edilmiştir: “Ayete’l Kürsi’yi farz namazlarından sonra okumaya sıddıklar, abidler devam eder” buyurmuşlardır.

v “Her kim farz namazlarından sonra Ayete’l Kürsi’yi okursa, yedi kat semavatı delerek Allah’a vasıl olur. Cenab-ı Ecelli Ala, Ayete’l Kürsi okuyan kuluna nazar edip, mağfiret etmedikçe açılan hicab kapanmaz.” Buyurmuşlardır.

EVDEN ÇIKARKEN AYETE’L KÜRSİ

Resulullah (SAV) Efendimiz buyuruyorlar:

“Her kim evden çıkarken Ayete’l Kürsi’yi okursa, evine varıncaya kadar Allah (CC)’ın taht-ı himayesindedir. Ayete’l Kürsi okunan eve otuz gün şeytanlar giremez. Kırk gün sihirbaz erkek ve kadınlar giremezler.”

“Ya Ali, Ayete’l Kürsi’yi çocuklarına, zevcelerine, komşularına öğret. Bundan daha büyük bir ayet nazil olmadı. Bir kimse yatacağı vakit Ayete’l Kürsi’yi okursa, Allah (CC) kendi nefsini, komşusunu, komşusunun komşusunu, evinin etrafında bulunan evleri her türlü fenalıktan emin kılar. Sözlerin efendisi Kur’an’dır. Kur’an’ın efendisi Sure-i Bakara’dır. Sure-i Bakara’nın efendisi Ayete’l Kürsi’dir.”

Bir mü’min evinden çıkacağında, yahut düşmanlarından korktuğunda veyahut yırtıcı hayvanlardan korktuğunda Ayete’l Kürsi’yi okursa, Allahu Teala o kimseye yetmişbin melaike gönderir. Onun için istiğfar ederler ve korktuğu şeyden emin kılar, muhafaza ederler.

Her kim evinden dışarıya çıktığında Ayete’l Kürsi’yi okursa, Cenab-ı Hakk o kimse için yetmişbin melaike vazifelendirir, onun için istiğfar ederler. Evine dönerken Ayete’l Kürsi’yi okursa Cenab-ı Ecelli Ala o kulundan fakirliği kaldırır.


AYETE’L KÜRSİ’NİN FAZİLETİ

Allah Rasulu (SAV) şöyle buyurdu:

“Bir Ayete’l Kürsi’yi okumak, bin ayet okumaya bedeldir.”

Resulullah (SAV) Efendimiz, Ka’b (RA)’a:

“Ya Eba Münzir! Kur’an-ı Kerim’in ayetleri içinde hangisi daha büyüktür?” buyurduklarında, “Allah (CC) ve Resulü daha iyi bilir” dedi.

Resulullah (SAV) bir daha sorduklarında, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum’u okudu. Bunun üzerine Resulullah (SAV), mübarek ellerini Ka’b (RA)’ın göğsüne koydular.

“Bu ilim sana afiyet olsun…” buyurdular.

Yine bir Hadis-i Şerifte:

“Bir Mü’min Ayete’l Kürsi’yi okursa, Cenab-ı Ecelli Ala, ervah-ı mü’minin kabirlerini nurlandırır, genişletir. Okuyana da büyük ecirler verilir. Her harfi için bir melek yaratılır. Okuyan kimse için kıyamete kadar istiğfar ederler…” buyurmuşlardır.

Resulullah (SAV) Efendimiz:

“Muhakkak Ayete’l Kürsi’nin lisanı vardır. Bir mü’min Ayete’l Kürsi’yi okuduğunda o, Arş-ı Ala’nın altında secdeye kapanır. Kendisini okuyanın Rabbül Aleminden affolunmasını ister…” buyurmuşlardır.

Bir Hadis-i Şerifte: “Ayete’l Kürsi’de yedi kale kuvveti vardır…” buyurmuşlardır.

Samimi bir niyet ile bir kere Ayete’l Kürsi okunursa, iç içe yedi tane kale içine girmiş gibi manevi kuvvet kazanılacağı Resulullah (SAV) Efendimiz’in bu hadis-i şerifinden anlaşılmıştır. Daha fazla okuyanın durumunu buna göre kıyas etmelidir. Bu ayeti kerimenin hikmet ve azamet esrarından dolayıdır ki, Cenabı Fahri Alem (SAV)’e yetmişbin melaike-i kiramla nazil olmuştur.

Resulullah (SAV) Efendimiz buyuruyorlar ki:

“Kur’an’da en büyük ayet Ayete’l Kürsi’’dir. Bir kimse onu okursa, Allah (CC) ona bir melek gönderir. Ertesi günü okuduğu saate kadar o kimsenin hasenatını yazar, seyyiatını mahveder…”

dileğin yerine gelmesi için
sabah namazından sonra kıbleye dönüp 100 defa aşağıdaki duayı okuyun ve rabbimizden dileğinizi isteyiniz
la havle vela kuvvete illa billhil aliyyil azim
allahümme inni eselüke ya kadimü ya daim
ya vitru ya ehadü ya samed ya hayyü ya kayyüm
ya zel celali vel ikram feintevellev fekul
hasbiyallahü la ilahe illa hü
aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim
rabbimiz dualarınızı kabul eylesin amin