Dua

Dua nedir?

Dua Alemlerin Rabbi olan Allah’u Teala’ya kullarının isteklerini ve sıkıntılarını iletme yoludur.

Dua Bir müminin herseyidir.

Duâ, Ruhun gıdası, kalbin nuru, ibâdetlerin özüdür. Duâ, ızdırapların, maddî ve manevî dertlerin şifa kaynağıdır. Duâ, ümit ve huzur menbaıdır. Yaşama aşkını dirilten bir rahmettir. Duâ, hayrı çeker, belâ ve zararı defeder.

Yeryüzünde Allah’a duâ eden her bir mü’minin :

Allah (cc) (ya duasını kabul ederek) ona istediğini verir. Ya da isteğine eş değerde olacak bir kötülüğü ondan giderir. Veyahut âhirette karşılığını bulur…

(R- Safihîn) Duâ eden, duasının yararını ya hayatında, ya da âhirette muhakkak görür. .

Nasıl Dua Etmeliyiz. (Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz.)

1- Vücud, helal kazançla alınmış, helal gıdalarla beslenmelidir. (İbn Kesir, Bakara, 168 tefsiri)
2- Abdestli olmalı, Kıbleye yönelinmeli ve eller semâya açılmalıdır. (Tirmizî, İbn Mâce, Ebû Dâvud)
3- Duaya eûzü-besmele, Allah’a hamd ve Peygamberimize salât ve selâm İle başlanmalıdır. (Sünen-i Tirmizî)
4- Zulümler terkedilmeli ve tövbe edilmelidir.
5- Günahı gerektirecek isteklerde bulunulmamalı ve acele edilmemelidir.

6- Duâ ihlasla ve ısrarla yapılmalıdır. Zira; Resûlullah (asm) üçer defa duasını tekrar ederdi. (Ebû Dâvud, İbn Sünnî)
7- Diğer müslümanların aleyhine ve zararına isteklerde bulunulmamalıdır. Ailesine, çoluk-çocuğuna ve malına beddua etmemelidir. (A’raf, 55-56. R. Salihin)
8- İslama aykırı isteklerde bulunulmamalıdır.
9- Duâ esnasında bağırıp-çağırmamalı ve zoraki edebî sanat gösterilerinde bulunulmamalıdır.

10- Beş vakit farz namazın ardından yapılacak duâ ile gece yarısından sonra (seher vakti) yapılacak duâ müstehap olacak duaların başındadır. (Süneni Tirmizi, Müslim)
11- Ezanla farz namaz için getirilen ikâmetler arasında yapılan dualar, makbul dualardır. (Buhari)
12- Namazda secdede iken yapılan dualar, makbul dualardır. (C. Sağîr)
13- Cuma günü yapılan dualar, makbul dualardır. (İbni Mâce)
14- Ramazan geceleri, Ramazan ve Kurban bayramları geceleri, Mîraç, Berât ve Kadîr geceleri de duaların daha çok makbul olduğu vakitlerdir.
15- Mazlumun bedduası, misafirin duası ve ana-babanın çocuğuna duası makbul dualardır. (Tirmizî)
16- Hastanın, oruçlunun iftar vaktindeki duası, ihramlının duası ve bir müslümanın diğer müslüman, kardeşine gıyabında yaptığı dualar makul dualardır.
17- Kim, musibet, ve şiddet zamanında duasının kabul edilmesini severse, genişlik zamanında çok duâ etmelidir. (Tirmizi, Hâkim el-Müstedrek)
18- Peygamberlerden ve ashaptan nakledilen dualarla duâ edilmelidir.
19- Yukardaki şartlardan sonra yapacağı duanın mutlaka kabul olunacağı inancıyla canı gönülden, ihlasla duâ edilmelidir. Dalgın ve ne istediğini bilmeyen bir kalble duâ edilmemelidir.” (Tirmizî)
20- Duaya başlarken olduğu gibi, bitirirken de Allah’a hamd ve resulüne salât ve selâm ile bitirilmelidir.
21- Duâ sonunda âmin diyerek eller yüze sürülmelidir.

Dua Ederken Nelere Dikkat Etmeliyiz.

1-Şerefli Vakitleri Gözetmek;
Senenin Arefe gününü, aylardan Ramazan ayını, haftanın Cuma gününü ve saatlerin de seher vaktini gözetmek. Nitekim Allah Teala ‘Sabahın erken vakitlerinde de istiğfar ederlerdi.’ buyurmaktadır. (Zariyat, 18)

2-Şerefli Halleri Fırsat Bilmek;
Ebu Hureyre (ra) şöyle der:
“Gök kapıları Allah yolunda, Allah’ın düşmanlarıyla çarpışanların safları düşman saflarına yaklaştığı zaman açılır ve yine o kapılar, yağmur yağdığı zaman, farz namazlar için kamet edildiği zaman açılırlar. Bu bakımdan bu vakitlerde dua etmeyi bir ganimet bilin.”
Kulun, rabbine en yakın olduğu hal secde ettiği haldir. Bu nedenle secdenizde çok dua ediniz!” (Müslim)
“Oruçlu bir kimse’nin duası geri çevrilmez.” (Tirmizi)

3- Kıbleye Yönelerek Dua Etmek;
Selman-ı Farisi Resulullah’ın (cc) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
Muhakkak Rabbimiz hicap edici ve Kerim’dir. Kulları ellerini dergah-ı izzetine kaldırdıkları zaman o elleri boş çevirmekten hayâ eder. (Tirmizi)

4-Sessizce Ve İhlasla Dua Etmek;
“Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki Allah, bağırıp çağırarak haddi aşanları sevmez.” (Araf, 55)
Kur’an-ı Kerim’de mealen buyruluyor ki:
“İhlaslı olarak dua edin!” (Mümin, 65)

5- Duayı Kafiyeli Okumamaya Çalışmak;
Hz. Peygamber (asm) duayı kafiyeli söylemek suretiyle ifrata kaçmayı şu hadisiyle yasaklamıştır:
Duada seci’ (kafiyeli okumaktan) yapmaktan kaçının. “Ey Allahım! Ben senden cenneti isterim ve cennete yaklaştırıcı söz ve amelleri isterim. Cehennemden sana sığınırım. Ona yaklaştırıcı söz ve amellerden de sana sığınırım.” demeniz kafidir.

6-Yalvarış, Korku, İstek ve Sığınma;
“Onlar, hayırlara koşarlar. Umarak ve korkarak bize dua ederler.” (Enbiya, 90)
Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:
“Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman, onun yalvarış ve yakarışlarını duymak için onu belalara müptela kılar.”(Deylemi)

7- Duanın Kabul Olunacağına Kesinlikle İnanmak;
“Kabul edileceğine yüzde yüz inanarak Allah Teala’ya dua ediniz ve biliniz ki, muhakkak Allah Teala, gafil bir kalpten gelen duayı kabul etmez.” (Tirmizi)
“Dua edenin ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür yahut ahirette mükâfatını bulur.” (Deylemi)

8- Duada Israrla Yapmak;
“İbn Mesut (ra) Hz. Peygamber’in, dua ettiği zaman duasını üç defa tekrarladığını, Allah’tan istediği zaman istediğini üç defa tekrarladığını söylemektedir.” (Müslim)
“Herhangi biriniz acele etmedikçe duası Allah tarafından kabul olunur. Acele etmek şu demektir: ‘Ben dua ettim, duam kabul edilmedi.’ Bu nedenle ey Allah’ın kulu! Dua ettiğin zaman Allah’tan çokça iste. Çünkü sen Kerim ve cömert bir zattan istiyorsun.” (Müslim ve Buhari)

9- Allah’ın Zikriyle Duaya Başlamak;
Hz Peygamber’den şöyle rivayet edilmektedir:
Siz Allah Teala’dan bir ihtiyacınızı istediğiniz zaman, önce salavat getirmekle başlayınız. Çünkü Allah Teala’nın şanına yakışmaz ki, kendisinden iki türlü ihtiyaç istendiğinde birisini (salavat-ı şerifeyi) kabul edip diğerini reddetsin!

10- Duanın Kabulü Edep İledir;
Duanın kabul olunmasının temeli edeptir ki o da, tevbe etmek, bütün varlığıyla Allah Teala’nın ibadetine yönelmektir.

Dua ederken en çok Allah’la samimi bağlantıyla dua edilmesi lazım; yani Allah’a samimi iman edilmesi, samimi Allah’tan korkulması, Allah’ın şanını ve kadrini; büyüklüğünü, gücünü samimi olarak bilmeyi kalbimize ilka etmesi için Allah’a dua edeceğiz. Yani Allah candan sevilir de, şahıs Allah’ı candan anlar bilirse, Allah’ın varlığında erirse bir anlamda yani Allah’a kendini tam teslim ederse müthiş bir güç kazanmış olur. Ondan sonra her şey çok kolaydır. Her şeyin başı Allah korkusu, Allah sevgisidir, Allah’a derin imandır.

“Dua” için 12 yorum

Yorumlar kapalı.