Duanın Önemi :

Dua, insanda doğuştan var olan bir duygudur. Bu sebeple bütün dinlerde dua mevcuttur. Üstün bir varlığa inanan her insan, hayatının herhangi bir anında dua ihtiyacını hisseder. Çünkü her insan, zaman zaman üstesinden gelemeyeceği birçok olay, üzüntü ve sıkıntı ile karşılaşır.

Böyle anlarda insan, Allah’a sığınma ve O’ndan yardım isteme ihtiyacı hisseder ve dua eder. Normal zamanlarda dua etmeyen veya Allah’a inanmayan insanlar bile üstesinden gelemedikleri olaylar karşısında, darda kaldıkları ve sıkıntıya düştükleri zamanlarda dua ihtiyacı hissederler. Bu da insanın duaya muhtaç olduğunun delilidir. Yüce Allah, bu durumu Yûnus sûresinin 12. ayetinde şöyle açıklar:

dua

“İnsana bir zarar dokunduğu zaman, yan yatarken, otururken ya da ayaktayken bize dua eder; zararını kaldırdı- ğımız zaman ise, sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç dua etmemiş gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böyle süslü gösterilmiştir.”

Aynı şekilde, Lokman sûresinin 32. ayetinde;

َّمَ َ ا ن ّجَ ُ اه ْم ِ َين َ فل َ ُه ّ الد م ْخِل ِص َني ل ِ َ دَعُو ّ ا الل هَٰ ُ َل ُل ج َ ك ّ الظ ٌ مْو َِذ َ ا غ ِشَي ُهْم َ َو

ار َ ك ُف ٍور ُ َ خ ّت اَ ُ ك ّل ّل ِ د َ وَم َ ا ي ْج َح ُد ِ ب َآي ِاتَنا إ م ْق َت ِصٌ ِ َ فِم ْن ُهْم ُ ْ رَبّ َى ال ِل إ

“(Denizde) onları kara gölgeler gibi dalgalar sarıverdi- ği zaman, dini yalnızca O’na halis kılan gönülden bağlılar olarak Allah’a yalvarırlar. Fakat O, onları kurtarıp karaya çıkarınca, içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi nankör gaddarlardan başkası inkâr etmez” buyrulmaktadır.

Bu güzel konunun devamını okumak icin tıklayınız.