EL-ADL Esması ve Faziletleri

Bu günkü konumuz el-adl esması(ya-adil esması) ve faziletleri,bundan sonraki konumuzda ya hakem esmasının sırları ve faziletleri olacak,ya adl ve ya hakem esmasını birlikte okuduğunuzda tesiri yüzlerce kat fazla olacaktır.Adl isminin tecellisi Kâinattaki mizan, denge ve ölçüdür.El adl esmasının okunuşu “el-adl” arapça yazılışı ise العدل şeklindedir.

Çoğu insan el adl esmasını el adl duası olarakta bilir,bu yanlış bir bilgidir.Aşağıda El adl esması kaç kere okunur,el-adl ne demektir,el adl esması ile ilgili ayetler v.b bir çok sorunun cevabını bulacaksanız!..

esma-ve-faziletleri

EL-ADL: Hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren,zulmetmeyen,Sınırsız,sonsuz adalet sahibi.Allah mutlak adildir;zulmü ve zalimi sevmez.İnsanlar ve hayvanlar arasında hükmederken,onlara ait en ince ayrıntıları,niyetleri ve davranışları bilen yalnız Allah’tır.Herkese ve her şeye adaleti şamil,hiç bir şeyi atlamayan,hiçbir ayrıntıyı unutmayan yine Allah’tır.
El-Adl : العدل
Yâ-Adil : يَا عَادِلُ

Allah’ın ismi olarak Adl, ‘çok âdil’ demektir. ‘Asla zulmetmeyen, hakkaniyetle hükmeden, haktan ve doğrudan başkasını söylemeyen, bütün icraatında bu şekilde hareket eden’ diye de tanımlanmıştır.
Allah, her işinde, her hükmünde adaletin zirvesinde; hakîkî adâletten kendisini alıkoyacak takıntıları olmayan, her şeyi ölçülü yaratan, kâinât nizâmını eşsiz dengeler üzerinde kuran, iyi iş ile mükâfâtı, suç ile cezayı çok ince ve dengeli ölçüler üzerine oturtandır.
Allah, insanı adı üzere; yani düzgün, eli, ayağı, gözü, kulağı, kısaca bütün organları birbirine denk gelecek ve dünya hayatını sürdürmesini sağlayacak bir özellikte yaratmıştır; yani onu tam bir denge üzerinde var etmiştir.Bu nedenle kulları arasında göze hoş görünmeyen durumlardan veya aklınıza yatmayan hususlardan dolayı,onun adaleti hakkında şüpheye düşmek yersizdir.Çünkü bu,bizim iç yüzünü bilmediğimiz ve anlamadığımız bir takım nedenlerden dolayı böyle olmuştur.Körlük,topallık,sağırlık,dilsizlik,fakirlik ve zenginlik gibi… ayrıca güzellik ve sağlık,hastalık gibi olaylar da öyle.

Adl ve Âdil Arasındaki Fark :
Âdil insanlardan bir saf teşkil edilse, en aşağıdaki şahıstan en yukarıdakine kadar hepsine de (âdil) unvanı verilir. En baştaki şahsa gelince: Bunu ötekilerden ayırt etmek için mübalâğa manası gözetilerek mastardan isim yapılır da, o şahsa âdil yerine (adl) denir ve böyle denmekle gûyâ o şahsın her tarafı adâlet kesilmiş, içinde ve dışında adâletten başka bir unsur kalmamış gibi bir ma’nâ mülâhaza edilir. Bu ise insan için mümkün değildir, Adl kelimesi sadece Allah-u Teâlâ için mevzu bahistir; “çünkü hakiki manâsıyla adl demek bütün varlığa şâmil ve her an değişip duran nâ-mütenâhi(sonsuz) şüûn(ya da şuûn:işler,fiiller) üzerinde adâletini gösteren demektir.” 

EL-ADL Esmasının ebced değeri ve zikir saati: 

El-adl ismi zikri(104) adet,zikir saati Güneş,günü Pazar günüdür.

EL-ADL Esmasının Faziletleri ve Sırrı

  • Bu ismin zikrine usulüne göre devam eden kimse,iş ve davranışlarında adil olur,hiç kimseye zulmedemez,nefsini fitne ve fesattan kurtarır.Kötü huyları iyi huylara dönüşür;güzel ahlaka sahip olur.
  • Cuma gecesi 20 lokma ekmek üzerine yazıp yerse,insanların,cinlerin ve bütün mahlukatın hürmet ve saygısını kazanır.
  • Hakimler bu ismi her gün (104) defa okuyarak devam ederlerse,Cenabı-hak,onları zulümden korur,isabetli kararlar ilham eder;davalı ve davacı ve şahitler,doğrudan başka bir şey söyleyemez,hakkı gizleyemezler.
  • Başkalarında hakkı olup da alamayanlar,üç gün riyazetle oruç tutup geceleri(10816) defa,”YA ADL” diye zikredip,sonunda  “Ey adil-i mutlak olan Allah’ım! bu ismin hürmetine hakkımı falan kimseden alıvermemi istiyorum” diye dua ederse ,Allah o zalim ve zorba hak yeyici kimseyi,dua eden kimsenin hakkını vermeye mecbur eder;yine de vermezse başka türlü cezasını çeker.