Gece Duası

Gece uykunuz gelmediginde sizin icin en güzel sey güzel bir dua edmektir.

gece duası

gece duası

Geceleri dua etmek ve nafile namaz kılmak için elverişli zamanlardır. Gece uykusundan kalıp abdest alan kişinin idraki ibadete açıktır. Bu sebeple geceleri dua etmenin daha faziletli olduğuna dair hadisi şerifler vardır.

“Gecede bir an vardır ki, kişi ona rastlar da dünya ve ahiret için bir şey dilerse, şüphesiz Allah dileğini yerine getirir. Bu an, her gecede vardır.” (Muslim, Salatu’l-Musafirin, 166)

“Yüce Rabbimiz her gece yakın semaya iner, gecenin son üçte biri kalıncaya kadar kalır ve; ‘Kim bana dua ederse ona icabet ederim, kim benden bir şey isterse ona isteğini veririm,kim benden af ve bağış dilerse onu bağışlarım’ der.” (Buhari, De’avat, 13; İbn Hıbban, Ed’ıye, No: 919–922)

“Kim gece uyanınca, ‘Allah’tan başka ilâh yoktur, bir tek O vardır, O’nun ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur, O’nun her şeye gücü yeter. Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, her türlü övgü Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür, güç ve kuvvet ancak Allah ile vardır’ der, sonra ‘Rabbim! Beni bağışla’ diye dua ederse -veya sonra dua eder, buyurdu- duası kabul olur. Eğer azmedip abdest alıp namaz kılarsa namazı kabul olur.”(Tirmizi, De’avat, 26)

“Gecenin sonunda yapılan dua daha faziletlidir ve kabul edilmesi daha çok umulur.” (Tirmizi, De’avat, 80)

“Her gece bir münadi şöyle seslenir? Dua eden yok mu? Onun duası kabul olur. İsteyen yok mu? İstediği verilir. Af ve mağfiret dileyen yok mu? Günahı bağışlanır.” (Heysemi, Ed’ıye, 25, No: 17244)

Yukarıda yer alan hadisi şeriflerde gece dua etmenin ne kadar faziletli olduğu açıkça ifade edilmektedir. Saatlerini TV karşısında harcayan bizler umulur ki fayda getirmeyen bu alışkanlığı makul seviyeye çekerek gecelerimizi ihya ederiz. Geceleri ibadet etmek ibadeti arzulayan ancak riyaya düşme endişesi yaşayanlar için önemli bir fırsattır. Aynı zamanda gününü koşuşturma ile geçiren, vakit namazlarını bir şeylerin arasına sıkıştırmak zorunda kalan müminler için telafi anlamını taşımaktadır. Geceleri yukarıdaki hadisi şerifte yer alan duanın okunması makbuldür.

                                                Gece Duası

 

Gece Duası Arapça Okunuşu: La’ ilahe illallahu vahdehu la şerike lehü lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in gadirun ve subhanellahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekberu vela havle vela guvvete illa billah.

Gece Duası Anlamı: Allah’tan başka ilâh yoktur, bir tek O vardır, O’nun ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur, O’nun her şeye gücü yeter. Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, her türlü övgü Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür, güç ve kuvvet ancak Allah ile vardır.