Allah’ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lutfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve Senin gazabını üzerime çekecek her şeyden Sana sığınırım. Hz. Muhammed (s.a.s.)

Allah’ım! Seni anmak, Sana şükretmek ve Sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Hz. Muhammed (s.a.s.)

Ey Allah’ım! Kötü ahlaklı olmaktan, kötü işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan Sana sığınırım. Hz. Muhammed (s.a.s.)

Allah’ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından Sana sığınırım. Hz. Muhammed (s.a.s.)

Allah’ım! Beni iyilik işledikleri zaman sevinen, kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle. Hz. Muhammed (s.a.s.)

Allah’ım! Dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki o benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. (…) Hz. Muhammed (s.a.s.)

Rabbim! Beni, Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen kimse yap. (…) Hz. Muhammed (s.a.s.)

Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allah’ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Hz. Muhammed (s.a.s.)

(…) Allah’ım! Senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Hz. Muhammed (s.a.s.)

Allah’ım! Kendimi Sana teslim ettim. Yüzümü Sana çevirdim. İşimi Sana ısmarladım. (…) Senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Hz. Muhammed (s.a.s.)

Allah’ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine Senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız Sanadır. Hz. Muhammed (s.a.s.)

Allah’ım! Sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil, dosdoğru bir ahlak istiyorum. Hz. Muhammed (s.a.s.)

Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı düzelt. Bize kurtuluş yollarını göster. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Hz. Muhammed (s.a.s.)

Allah’ım! (haktan) ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan Sana sığınırım. Hz. Muhammed (s.a.s.)

Allah’ım! Senden bütün hayırlı işlerde sebat etmeyi ve doğruda kararlı olmayı istiyorum Hz. Muhammed (s.a.s.)

Allah’ım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Hz. Muhammed (s.a.s.)

Allah’ım! Hataya düşmekten veya (başkasını) hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan Sana sığınırım. Hz. Muhammed (s.a.s.)

Allah’ım, Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Hz. Muhammed (s.a.s.)

Ey, bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi Allah’ım! Muhammed (s.a.s.)’e vesileyi ve fazileti ver. Onu, vaat ettiğin “makam-ı mahmud”a eriştir.

Allah’ım! Peygamberin Muhammed (s.a.s.)’in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınıyoruz.

Allah’ım! Biz, peygamberin Muhammed (s.a.s.)’in Senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz.

Allah’ım! Senden, bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum. Bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyorum. Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasip etmeni diliyorum. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden de sana sığınıyorum.

Allah’ım! Beni işlerin en güzeline ve ahlâkın en güzeline eriştir. Bunların en güzeline ancak sen eriştirirsin. Kötü işlerden ve kötü ahlâktan beni koru. Bu kötülüklerden de beni ancak sen korursun.

Allah’ım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve her derdime deva niyaz ediyorum.

Allah’ım! Dinî ve dünyevî hayatım, ailem ve malım için Senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum.

Allah’ım! Senden hidayet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği vermeni niyaz ediyorum.

Allah’ım! Senden Müslüman bir kalp ve doğru söyleyen bir lisan lütfetmeni niyaz ediyorum.

Allah’ım! Senden hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum.

Allah’ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.

Allah’ım! Hıyanetten, küfürden, şirkten, İslâm’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan, gösterişten, riyadan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.

Allah’ım! Günahtan, cehennem azabından, kabir azabından, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin fitnesinden sana sığınırım.

Allah’ım! Çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görülmez kazadan ve düşmanları sevindirecek musibetlerden sana sığınırım.

Allah’ım! Gün içinde, geceleyin ve her an gelebilecek kötülüklerden, kötü arkadaştan, kötü komşudan sana sığınırım.

Allah’ım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten temizle. Çünkü sen gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin sakladıklarını bilirsin.

Allah’ım! Ayıplarımı ört, korktuklarımdan emin eyle. Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı muhafaza buyur.

Allah’ım! İşlediğim tüm günahlarımı bağışla. Ömrümün geriye kalan kısmında beni günah işlemekten muhafaza buyur. Bana razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle.

Allah’ım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma.

Allah’ım! Bana öğrettiklerinden yararlanmamı nasip eyle, bana faydalı olacak şeyleri öğret ve yarar sağlayacak ilim
lütfeyle.

Allah’ım! Bana lütfettiğin rızkı bereketli kıl ve benikanaatkâr eyle.

Allah’ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Bizi dünya perişanlığından ve Ahiret azabından koru.

Kur-an ayetlerinde dualar:
http://dua.diyanet.gov.tr/Files/DuaRehberi/ayetlerde_dua.pdf