Bahr Duası

üç mesajı dikkatle okuyun kardeşler farklı yerlerde sadece okunuşu yazılan hizbul bahr duasının doğru ve niş açıklaması buradadır
Bu duadan istifade edebilmek için 3 gün oruç tutup helâl lokma ile iftar etmeli, ve sonra gusül abdesti alarak temiz elbise giyerek kıbleye karşı oturmalı. Duadan evvel iki rekât Allah rızası için namaz kılıp duaya öyle başlamalı. ,
Hizbilbahir’in evvelâ mukaddemesini okumalı. Sonra hizbi adedince okumalı. Tarifesinde şöyle yazılı:
1 — Güzel görünme^ ve sevgi için (41) defa.
2 — Hastaya 3 gün 25 defa.
3 — Bir yerden gidebilmek için 3 gün 12 defa,
4 —- Uzun bir deniz yolculuğuna çıkan gemiye binmezden evvel 3 günde 17 defa okursa batmak tehlikesinden korunur.
5 — Denizde giderken fırtına çıkarsa devamlı okunur.
6 — Teshiri Nas için üç gün 20 defa ve sonra bir irma enzalnâ oku ona selâm ver.
7 — Borçtan kurtulmak için 3 günde 15 kere okumalı. Allah ona para nasip eder ve borçlarını öder,
8 — Bahtın açılması için: 3 günde 31 kere güneş doğmazdan evvel yağmur yahut kuyu suyuna oku bunu, ayak basmıyacak yere veya akar suya, denize dök.
9 — Zenginlik için: 3 günde 27 defa oku ve fukaraya ekmek ve tatlı bir şey ver,
10 — Gönlünün, aklının, fikrinin, basiretinin açılması için 3 günde onbeş kere şeker veya tatlı bir şeye oku, ye.
— Batınî ilme sahip olması için 9 kere okuya.
12 — İman selâmeti şeytan şerrinden emin olmak için 10 kere okunur.Bu Hizip 36 âyet-i kerime ve 6 hadis-i şerif ve 40 Esmai Hüsnâ’dan tertip edilmiş olup bütün dertlere dermandır. Hizbilbahir bitince azemeti okunacaktır. Hizbi miimkün mertebe iyi işlerde ve meşrû İşlerde okumak lâzımdır Hizbe Cuma gecesi gibi mübarek bîr gecede başlamak faydalıdır.
Mukaddemeyi 3 defa okuyup niyet etmeli ve hizbi okumalı ve sonra Azimeti üç kere okumalı ‘