Israrla Dua Edmek:

en-guzel-dualarMü’min, yüce Allah’tan isteğinde ısrarlı olmalı, isteğim
yerine gelmedi diye duadan vazgeçmemelidir. Sahabeden
Abdullah ibn Mes’ûd, Peygamberimiz (s.a.s.)’in;

dua1

Dua ettiği zaman üç sefer tekrar eder ve bir şey istediği
zaman yine üç sefer tekrar ederdi.” demiştir. (Müslim, Cihâd, 107)
Peygamberimiz,

dua2

“Şüphesiz ki Allah, ısrarla dua edenleri sever”

(Beyhakî,
Şu’abü’l-îmân, er-Ricâ Minallah, No: 1108) anlamındaki sözleri ile ısrarla
dua edeni Allah’ın sevdiğini bildirmiştir.

Peygamberimiz (s.a.s.);
dua3
Rabbime dua ettim de kabul edilmedi, diyerek acele etmediğiniz
sürece Allah dualarınızı kabul eder.” (Buhârî, De’avât,

22; Müslim, Zikir, 92) anlamındaki hadisi ile ısrarla dua edilmesini
tavsiye etmiş ve;

dua4

“Koltuk altları gözükecek kadar ellerini kaldırıp dua eden
hiçbir kul yoktur ki acele etmediği sürece Allah ona istediğini
vermiş olmasın” buyurmuş, ashabın, “Ey Allah’ın elçisi!
Duanın acelesi nasıl olur?” şeklindeki sorusuna, “İstedim,
istedim de Allah hiçbir şey vermedi demektir” diye cevap vermiştir.
(Tirmizî, De’avât, 133)

Sahabeden Ebû’d-Derdâ;

dua5

“Kim çok dua ederse, onun duası daha çok kabul olur”

(Abdürrazzak,Dua, No: 19644) demiştir.

Dua ettikten sonra sonucu Allah’a havale etmek gerekir.
Allah, kulunun istediğini hemen verebileceği gibi,
daha sonra da verebilir veya kulun isteği, kendisi için hayırlı
değildir, ona daha hayırlı olanı verir veya mükâfatını
ahirete bırakır. (Tirmizî, De’avât, 133)

Kaynak : http://dua.diyanet.gov.tr/Files/DuaRehberi/duanin_usul_adabi.pdf