Moral Bozuklugunu Düzeltmek icin Dua

Moral Bozukluğu ve sinir anında şeytanın en etkili oldu zamandır. Şeytan İnsanı morali bozuk, sinirli, öfkeli olduğu vakit, çocuğun elindeki oyuncakla oynadığı gibi onunla oynar, ona herşeyi yaptırabilir. Bunun olmaması için bu tür ortamları şeytana hazırlamamak tedbir almak lazım, bunun için yapılması gereken şeyler, moral bozukluğu, sinir anında pişmanlık duyulacak,yalnış bir davranıştan, tövbe İstiğfar çekerek Allah’a sığınmak, O’ndan yardım dilemek lazımdır. Moral bozukluğu, bulunduğu ortamdan veya günlük yaşamdaki stresten kaynaklanabilir. Bu gibi durumlarda asla ümitsizliğe düşülmemesi gerekir, İnsanın yapacağı hata veya başka birşeyden dolayı morel bozukluğu şeytanın kişiyi yalnış yola iletebilir ve ümitsizliğe düşürebilir. Onun için İnsan her zaman Allah’tan ümidini kesmeyecek ve Allah’a tevekkül ederek O’ndan yardım dilemelidir.

 

Morel Bozukluğu ve Öfke Anında Okunacak Dua

moral_bozuklugu-duzeltmek-icin-dua

“Allahummâğfir lî zenbî ve’zheb ğâyza kalbî ve ecirnî mine’ş-şeytâni’r-racîm

(Allahım, günahımı bağışla, kalbimin öfkesini gider, beni kovulmuş şeytandan uzak tut.)

Bir bardak suya 132 kere “rabbehû ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn(râhimîne).”

Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazani ve euzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve euzü bike mine’l-cübni ve’l buhli ve euzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahri’r-ricali.”

Sağ el gögsün üstüne konup,aşağıdaki sure 7 kere okunur.
“Elem Neşrah Leke sadrek.Ve vada’na anke vizrek.Ellezi enkada zahrek, ve refa’na leke zikrek.Feinne me’al’usri yüsren.İnne me’al usri yüsren.Feiza ferağte fensab.Ve illa Rabbike ferğab.”

“La ilahe illAllahu kable külli şey’in ve la ilahe illAllahu yebka Rabbuna ve yefna küllü şey’in”

“Ya Allahü’r-Rakib-ül Hafiz-ür-Rahim.Ya Allahü’l-Hayy-ül-Halim-ül’Azim-ür-Rauf-ül-Kerim.Ya Allahü’l-Hayy-ül-Kayyum-ül-Kaimü ala külli nefsin bima kesebet,hul beyni ve beyne adüvvi.”

Aşağıdaki tertib yapılır.
1000 kere “Bismillahirrahmanirrahim”
1000 kere Fatiha suresi
1000 kere “La ilahe illa’llah Muhammedü’r Rasulü’llah.
1000 kere “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecid.”
“Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammmed.Kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecid.”

Moral Bozuklugunu Düzeltmek icin Dua icin İbrahim’e Tesekkürler.