Şeyh Üstad Muhammed Hakkı El- Nazlı tarafından hazinetül esrar adlı kitabında açıklamıştır.

Leyse leha min dunillahi kaşife.

Onu Allâh tan başka çözecek yoktur

Faydaları

  • İnsanları kendine çekmek
  • Aşk için muhabbet
  • Düğüm noktası zorluklardan kurtulma
  • Korkuyu ortadan kaldırmak
  • Doğa üstü güç
  • Hacetlerin ve duaların kabulü
  • Zalim insanlardan kendini kurtarmak
  • Sorunların çözümü

Uygulama üç gün üst üste gece veya gündüz farketmez.kıble karşısında temiz bir niyetle okuyun.

1-Gusül boy abdesti
2-2 rekat hacet namazı
3-70 defa istiğfar
4-70 defa salavat
5-7 defa Fatiha suresi
6-11 defa ihlas
7-1 defa Yasin suresi

Peygamber Efendimiz s.a.v sahabelere,ehli beytine,islam alimlerine ve ümmeti muhammede bağışla

8-Necm suresi 58.ayeti 1153 defa okuyun.

her 100 de aşağıdaki ayet 3 defa okunacak son 153 te 100 de bir defa 50 de bir defa okunur.

Ya men iza dukul fedâ ve terak kamet cemalüd devahi ve Zekkâtın nefsül hamami ve ey esat indet tenahi
ferec taha bi dakikatin min hüsni lutfike ya ilahi