Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla
O Allah’a hamdolsun ki,
gökleri ve yeri yaratırken, hiç kimseyi şahit bulundurmadı,
mahlûkatı var ederken hiçbir yardımcı edinmedi.
Ulûhiyette ortağı bulunmadığı gibi vahdaniyette de yardımcısı yoktur.
O’nun vasıflarının sonunu getirmekten diller tutulur,
O’nu gereği gibi tanımaktan akıllar âciz kalır,
O’nun heybeti karşısında zorba zalimler zillete bürünür,
O’nun büyüklüğü karşısında tüm büyükler boyun eğer.

Allahım,
Sana sürekli ve düzenli, peşpeşe ve kesintisiz olarak hamd olsun.
Resulüne de ebeden salât, daimen ve sonsuza dek selâm olsun.

Allahım,
Bu günümün başlangıcını fayda,
ortasını başarı, sonunu da kurtuluş vesilesi eyle!
Başlangıcı korku, ortası sızlanış,
sonu acı olan bir gün olmasından
Sana sığınırım.

Allahım,
Senin için adayıp da gereği gibi yerine getirmediğim her adağım,
verip de tutamadığım her sözüm,
ahdedip de uyamadığım her vaadimden dolayı
Senden bağışlanma diliyorum.

Kullarının bendeki hakları için de Sana yalvarıyorum ki,
kullarından erkek olsun, kadın olsun, hazır olsun gaip olsun,
herhangi birine kendisi, şerefi, malı, ailesi ve çocuğu konusunda
ettiğim bir haksızlıktan, ya da yaptığım bir gıybetten
veya nefsimin heva ve hevesine uyarak,
kabalık, tarafgirlik, riya ve gurupçuluk sevkiyle
herhangi bir saldırıda bulunup da
hakkını iade etmekten aciz kalmış
veya helalliğini almaya imkan bulamamışsam…
Evet, ey tüm ihtiyaçları elinde bulunduran,
her ihtiyacın meşietine boyun eğip, iradesine süratle icabet ettiği Allahım,
Hazreti Muhammed ve Onun Ehl-i Beytine salât eyle!
Haksızlık ettiğim o kulunu dilediğin bir yolla benden razı et,
Kendi katından bana bir rahmet lutfet.
Hiç şüphesiz bağışlamak Senden bir şey eksiltmez
ve ihsan etmek Sende bir zarar meydana getirmez,
ey merhamet edenlerin en merhametlisi!

Allahım,
her pazartesi kendi katından bana iki nimet lutfet:
Evvelinde taatinle saadet, sonunda da mağfiretinle nimet ihsan eyle,
ey biricik ilah olan ve ey Kendisinden başkası günahları bağışlayamayan!

Sahife-i Seccadiye’den Dualar,
Tercüme: Doç Dr. Abdülaziz Hatip,
Nesil Yayınları