Peygamberimiz’den (s.a.s.) Dualar

Peygamberimiz (s.a.s.), dünyevî ve uhrevî, maddî ve
manevî birçok konuda Allah’a dua etmiştir. Sabah, akşam,
yatağa yatınca, gece kalkınca, evden çıkınca ve benzeri
mutat vakitlerde yaptığı duaların dışında -ki bunlar, ikinci
ve üçüncü bölümlerde zikredilmiştir- Peygamberimizin
yaptığı ve mü’minlerin yapmasını istediği veya ashabına
öğrettiği (bk. Nesâî, İstiaz, 16) dualardan şu örnekleri zikredebiliriz:
Peygamberimiz (s.a.s.) en çok şöyle dua etmiştir:
ِ

peygamber-duasi
َ

Okunuşu: “Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr.”
Anlamı: “Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.” (Buhârî, De’avât, 55))
“Allâhümme” kelimesinden sonraki kısım, Bakara
sûresinin 201. ayetidir.

Duada “Allah” ve “Rab” isimleri zikredilerek iki şey istenmiştir; biri dünya ve ahirette “ihsân”, ikincisi “ateş azabından korunma.”

“İhsân” kavramı; sağlık, servet, itibar, güven, huzur ve benzeri maddî ve manevî, dünyevî ve uhrevî bütün nimetleri,
iyilikleri ve güzellikleri içerir